Urodzenie wcześniaka a urlop macierzyński/rodzicielski

Dzieci urodzone przedwcześnie często pierwsze tygodnie swojego życia spędzają w szpitalu. Niewiele mam wcześniaków wie, że przepisy prawa pracy pozwalają przerwać im urlop macierzyński na czas pobytu dziecka w szpitalu.Co istotne, ponieważ z założenia urlop...

Prawa po poronieniu lub martwym urodzeniu

Rodzice po poronieniu lub martwym urodzeniu, mają prawo do zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, do zorganizowania pochówku i skorzystania z przysługujących im urlopów – skróconego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu okolicznościowego. To od rodziców...