Nasze wsparcie prawne:

POMOC PRAWNA

Naszą pomoc kierujemy do kobiet (a także do ich bliskich), które doświadczyły poronienia, martwego urodzenia lub które znajdują się w trudnej sytuacji okołoporodowej. Pomagamy również rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych.

Udzielamy wsparcia prawnego w zakresie korzystania z uprawnień przysługujących po poronieniu i martwym urodzeniu, a także w przypadku urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej. Nasz zespół prawników do każdej sprawy podchodzi indywidualnie.

Poczta Wsparcia Prawnego
pomoc.prawna@fundacjaernesta.pl

WSZELKA POMOC UDZIELANA PRZEZ FUNDACJĘ ERNESTA JEST BEZPŁATNA