O NAS

Historia naszej fundacji

Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego powstała, ponieważ małżeństwo lekarzy, Nicole i Kuba, doświadczyli najtrudniejszych sytuacji w położnictwie jakie istnieją – poronienia, porodu martwego dziecka i porodu przedwczesnego.

Mimo że te bolesne doświadczenia odcisnęły piętno na ich życiu, to przewrotnie dodały im też siły i zmobilizowały, by w sposób zorganizowany pomagać osobom w podobnej sytuacji. Tak narodziła się inicjatywa stworzenia fundacji o imieniu ich zmarłego synka – Ernesta.

Działania Fundacji skoncentrowane są na różnych formach udzielania pomocy i wspierania kobiet oraz ich rodzin, właśnie w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Na co dzień udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego, zapewniamy dostęp do specjalistycznych konsultacji. Naszym celem jest również podnoszenie jakości opieki prenatalnej w Polsce.

Natura nie jest idealna, nie każda ciąża będzie kończyła się porodem zdrowego dziecka. Bez względu na to czy w ciąży dowiesz się, że Twoje dziecko jest chore, czy stracisz ciążę, czy doświadczysz porodu przedwczesnego, my chcemy Ci pomóc. Nasz zespół udziela wsparcia realizując hasło: Nie jesteś sama! Nie jesteś sam! Nie jesteście sami!

Poznaj nasz zespół

Założyciele fundacji
Nicole Sochacki-Wójcicka

Pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji. Na co dzień pracuje na Oddziale Położniczym Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprócz praktyki lekarskiej zajmuje się świadomą edukacją kobiet z zakresu ginekologii i trudności okołopołożniczych na blogu mamaginekolog.pl oraz na Instagramie @mamaginekolog.

Jakub Wójcicki

Pomysłodawca i współzałożyciel Fundacji. Czuwa nad jakością pracy i pomocy udzielanej przez Fundację. Przykłada dużą wagę do stosowania innowacyjnych metod udzielania wsparcia, dbając przy tym jednocześnie, aby pomoc trafiała do każdej osoby, która jej potrzebuje.

Rada fundacji
Karolina Zych-Rozpędowska

Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii. W ramach praktyki kardiologicznej zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób serca i naczyń krwionośnych. Szczególne doświadczenie posiada w ramach leczenia zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego. Sprawuje funkcję członka Rady Fundacji.

Magdalena Sobiecka-Kowalczyk

Główna księgowa. W Fundacji odpowiedzialna jest za księgowość i finanse. Czuwa nad transparentnością i rzetelnością w realizowaniu wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości. Sprawuje również funkcję członka Rady Fundacji.

Marcin Idziorek

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Członek Rady Fundacji. Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Fundacji.

Zarząd
Agata Iwanow

Prezeska Zarządu Fundacji. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Fundacji odpowiedzialna jest za obsługę prawną, udziela wsparcia prawnego kobietom i ich rodzinom po stracie oraz w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Zajmuje się też współpracą ze szpitalami oraz personelem medycznym oddziałów ginekologiczno-położniczych w postępowaniu w przypadkach poronienia i martwego urodzenia.

Olga Kryśkiewicz

Wiceprezeska Fundacji. Marketerka i strateżka z zawodu, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie marketingowe zdobyła w międzynarodowych firmach, gdzie podczas blisko dekady pracy odpowiadała za zarządzanie, budowanie i rozwój marek. W Fundacji odpowiedzialna jest za działania marketingowe, komunikację oraz PR.

Zespół Organizacyjny i Projektowy
Nina Nowak

Specjalistka ds. PR. Z wykształcenia magister psychologii społecznej i technik organizacji reklamy. Podczas 10 letniej pracy w PR odpowiadała za wdrażanie i realizowanie strategii PR marek, a także za prowadzenie kampanii wizerunkowych, społecznych, edukacyjnych i informacyjnych. W Fundacji odpowiedzialna jest za PR, komunikację z mediami oraz social media.

Kinga Pękalska
Kinga Pękalska

Specjalistka ds. mediów społecznościowych. Z wykształcenia dziennikarka. Ponad 10-letnie doświadczenie zdobywała w w międzynarodowych korporacjach. Wspierała również sektor organizacji pozarządowych w kampaniach społecznych i edukacyjnych, a także w komunikacji i PR. W Fundacji odpowiedzialna jest za komunikację w social mediach.

Agnieszka Kraska

Z wykształcenia magister administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klienta. W pracy wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, aby osoby zgłaszające się do Fundacji otrzymały jak najszybszą pomoc i zostały otoczone najlepszą opieką. Na co dzień koordynuje kalendarz wizyt u wszystkich specjalistów, jednocześnie angażuje się w inne projekty.

Olga Godzwa

Magister logistyki, absolwentka Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji, gdzie była odpowiedzialna za obsługę płatności i kontakt z dostawcami. W Fundacji jest koordynatorką działu wcześniaka, prowadzi kalendarz konsultacji. Czuwa także nad techniczną stroną organizacji szkoleń i warsztatów.

Dagmara Opoczyńska-Świeżewska

Specjalistka zdrowia publicznego, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenia zawodowe zdobyła w Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Bliskie są jej tematy prowadzenia badań naukowych oraz wsparcie naukowców na różnych etapach ich pracy. W Fundacji odpowiada za projekty o charakterze naukowym i medycznym.

Kamila Bożęcka-Pasha

Koordynatorka ds. merytorycznych. Z wykształcenia prawnik i mediator. Od ponad 10 lat realizuje swoje kompetencje w dziedzinie komunikacji zdrowotnej i w obszarze projektów społecznych. W Fundacji zaangażowana jest w działania redakcyjno-dziennikarskie i odpowiada za artykuły edukacyjne, wywiady z ekspertami i pacjentami, a także wsparcie w ramach współpracy z mediami.

Zespół Psychologiczny
Sandra Aniszewska

Psycholożka. Ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi podczas praktyk w Wydziale Psychologów Komendy Stołecznej Policji, stażu w Telefonie Zaufania dla dzieci i młodzieży oraz w placówkach świadczących pomoc osobom w kryzysie. W Fundacji udziela wsparcia psychologicznego na wszystkich kanałach pomocowych. Jest pomysłodawczynią fundacyjnej infolinii wsparcia.

Inga Kloze

Psycholożka. Ukończyła Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS na kierunku psychologia. Zdobywała doświadczenie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych. Konsultantka Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Na co dzień w Fundacji koordynuje pracę czatu, udziela wsparcia na e-mail, prowadzi szkolenia dla kadry medycznej oraz angażuje się w inne projekty psychologiczne.

Aleksandra Stępień

Psycholożka. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz podstawowe szkolenie EMDR. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku psychotraumatologia Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie psychologiczne zdobyła w pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności, a także pacjentkami oddziału zamkniętego szpitala psychiatrycznego. W Fundacji udziela wsparcia psychologicznego i współprowadzi grupę wsparcia dla kobiet, które doświadczyły straty.

Zespół Terapeutów
Joanna Kot

Psycholożka i psychoterapeutka. Na co dzień pracuje z kobietami w ramach projektu „Droga Kobiety”. Szczególnym obszarem jej zainteresowań są momenty przejściowe w życiu kobiet, kryzysy życiowe oraz rola i miejsce kobiet we współczesnym świecie. W Fundacji konsultuje pary, które zmagają się z niepłodnością oraz wspiera kobiety, które doświadczyły straty.

Katarzyna Skorupska

Psycholożka, psychoterapeutka, interwentka kryzysowa, nauczycielka akademicka. Od 10 lat wspiera kobiety w kryzysach okołoporodowych. Prowadzi szkolenia w obszarze psychologii perinatalnej zarówno dla specjalistów, kadry medycznej, jak i różne działania psychoedukacyjne dla osób w okresie okołoporodowym. W Fundacji prowadzi spotkania indywidualne, grupy wsparcia, szkolenia i spotkania wspierające.

Monika Buczek

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji. Od wielu lat zajmuje się wspieraniem rodzin w sytuacji choroby dziecka, a także wsparciem rodziców w żałobie. Doświadczenie, które ugruntowało jej kompetencje zdobyła podczas wsparcia udzielanego rodzinom. W Fundacji udziela pomocy, u której fundamentów leży wzmocnienie wsparcia i doświadczenie ulgi – poprzez podzielenie się z kimś swoimi trudnościami, pytaniami i dylematami.

Marta Czarnecka-Iwańczuk

Psycholożka kliniczna, psychoterapeutka. Od kilkunastu lat praktycznie i naukowo zajmuje się psychologią w ginekologii i położnictwie. Autorka licznych artykułów naukowych, nauczyciel akademicki, trener kadry medycznej w zakresie komunikacji z pacjentem. W Fundacji prowadzi pary oraz kobiety długo oczekujące potomstwa, leczące się z powodu niepłodności, po stracie w okresie pre- i perinatalnym, a także te, które doświadczają problemów emocjonalnych po porodzie.

Karolina Dejko-Wańczyk

Psycholożka, psychoterapeutka, doktor nauk o zdrowiu. Pragnienie niesienia pomocy innym łączy z pasją naukową. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii w oparciu o mentalizację. Ukończyła kurs MBT (Mentalization-Based Psychotherapy) w Heidelbergu. Zajmuje się również warsztatami psychologicznymi w ramach szkoły rodzenia. W Fundacji prowadzi indywidualne konsultacje psychoterapeutyczne oraz konsultacje par.

Joanna Caffo

Psycholożka i psychoterapeutka. Pracuje w nurcie psychologii procesu, który pomaga widzieć kryzysy, jako znaczące wyzwania mające przełożenie na źródła osobistej mocy. W kręgu jej największych zainteresowań pozostaje wsparcie kobiet w odkrywaniu ich wewnętrznej siły oraz praca z wymiarem wielokulturowości i odmienności. W Fundacji pracuje z parami oraz z osobami mierzącymi się z niepłodnością.

Paweł Kwiecień

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada Europejski Certyfikat Psychologa i certyfikację od Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych. W Fundacji pracuje w nurcie integracyjnym, łączącym różne kierunki w psychoterapii.

Izabela Pelińska

Psycholożka, psychoterapeutka systemowo-erickonowska. W swojej pracy kieruje się założeniami zasobów umożliwiających znalezienie najlepszego dla siebie rozwiązania. Od lat wspiera kobiety uwikłane w zjawisko przemocy. W swojej praktyce zawodowej opiekuje się kobietami z trudnościami w okresie okołoporodowym. W Fundacji pomaga osobom oraz parom w kryzysach okołoporodowych, szczególnie z doświadczeniami trudnej płodności oraz strat.

Aleksandra Kłosowska

Psycholog i specjalista interwencji kryzysowej (Instytut Psychologii Zdrowia) oraz psychoonkolog. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Udziela konsultacji indywidualnych, pierwszej pomocy psychologicznej, wsparcia psychoonkologicznego, poradnictwa rodzinnego, a także prowadzi interwencje kryzysowe. W Fundacji jako psycholog perinatalny pracuje z kobietami w okresie okołoporodowym, wspiera i towarzyszy w trakcie ciąży, w sytuacji poronienia, śmierci dziecka.

Anna Nykiel

Psycholożka kliniczna, psychoterapeutka integracyjna systemowo – psychodynamiczna. W swojej pracy korzysta z Analizy Więzi Prenatalnej. Doświadczenie zdobywała między innymi w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. W Fundacji udziela konsultacji rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych oraz kobietom i parom po stracie, a także z tym którzy doświadczają trudności emocjonalnych w okresie okołoporodowym.

Zespół Ginekologiczno-Położniczy
Daria Salloum

Lekarka rezydentka w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa w Uniwersyteckim Centrum Kobiety i Noworodka w Warszawie. Doktorantka Szkoły Doktorskiej WUM. Członkini Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. W Fundacji zajmuje się konsultacjami położniczo-ginekologicznymi.

Zespół Wsparcia Wcześniaków
Anna Kloze

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fizjoterapii. Adiunkt Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Terapeuta koncepcji NDT-Bobath (PS NDT-Bobath), terapeuta SI, instruktor masażu Shantali. W Fundacji specjalizuje się w fizjoterapii niemowląt z zaburzeniami neurorozwojowymi. Opiekuje się dziećmi z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, dziećmi z wadami genetycznymi, dziećmi urodzonymi przedwcześnie.

Joanna Chomicz-Wlazły

Fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej, doktor nauk o kulturze fizycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolu integracyjnym, prywatnych gabinetach oraz szpitalach dziecięcych w Warszawie. Obecnie prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną. Autorka bloga o wspieraniu rozwoju dzieci i niemowląt fizjosensorycznie.pl. W ramach działalności Fundacji udziela konsultacji z zakresu fizjoterapii i integracji sensorycznej.

Jakub Jabłoński

Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ukończył studia podyplomowe z medycyny sportowej na Uniwersytecie w Barcelonie. Odbył roczny staż w ośrodku przygotowań olimpijskich Centro de Alto Redimiento w Sant Cugat. Ukończył kurs techniki ultrasonografii stawów biodrowych u dzieci metodą Graf’a. W Fundacji świadczy konsultacje ortopedyczne dzieci przedwcześnie urodzonych. Wykonuje diagnostykę ultrasonograficzną narządu ruchu, w tym bioderek dziecięcych

Ewa Kowalczyk

Fizjoterapeuta niemowląt, absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta metody Ndt Bobath Baby. Pracuje jako fizjoterapeuta niemowląt w jednej z warszawskich przychodni. Prowadzi bloga mamafizjoterapeutka.pl.Współautorka filmów edukacyjnych oraz ebooka „Pierwsze dni wcześniaka”. W Fundacji udziela konsultacji online dla dzieci urodzonych przedwcześnie.

Aleksandra Belta-Iwacz

Psycholożka dziecięca, terapeutka pedagogiczna, trenerka umiejętności społecznych dzieci, praktyk metody Kids Skills. Na co dzień wspiera dzieci i ich rodziców oraz opiekunów. Udziela konsultacji w prywatnym gabinecie, pracuje również w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie wspiera dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W ramach konsultacji w Fundacji udziela też wsparcia rodzicom wcześniaków.

Kamil Krygowski

Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie. Doświadczenie zdobywał w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz przedszkolach. Prywatnie tata wcześniaka urodzonego w 25. tygodniu ciąży. W Fundacji udziela konsultacji z zakresu integracji sensorycznej.

Anna Nykiel
Psycholożka kliniczna, psychoterapeutka integracyjna systemowo – psychodynamiczna. W swojej pracy korzysta z Analizy Więzi Prenatalnej. Doświadczenie zdobywała między innymi w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. W Fundacji udziela konsultacji rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych oraz kobietom i parom po stracie, a także z tym którzy doświadczają trudności emocjonalnych w okresie okołoporodowym.
Karolina Mossakowska

Położna. Doświadczenie zdobyła na bloku operacyjnym w roli instrumentariuszki. Od 2016 roku pracuje na oddziale neonatologii jednego z warszawskich szpitali położniczych. W 2019 roku ukończyła specjalizację z pielęgniarstwa neonatologicznego. Certyfikowany Doradca Laktacyjny i Certyfikowany Doradca Noszenia Dzieci w chustach i nosidłach miękkich. W Fundacji zajmuje się tematami dotyczącymi wcześniaków, laktacji oraz pielęgnacji noworodków.

Agata Wójcik-Sęp

Lekarz, specjalistka neontologii, CDL. Na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. W Fundacji Ernesta udziela konsultacji dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych, dotyczących wsparcia podczas etapu hospitalizacji, a także po wyjściu dziecka do domu, w tym ewentualne problemy z rozszerzaniem diety, wątpliwości co do szczepień lub innych kwestii rozwoju wcześniaka.