Historia naszej fundacji

O NAS

Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego powstała, ponieważ małżeństwo lekarzy, Nicole i Kuba, doświadczyli najtrudniejszych sytuacji w położnictwie jakie istnieją – poronienia, porodu martwego dziecka i porodu przedwczesnego.

Mimo że te bolesne doświadczenia odcisnęły piętno na ich życiu, to przewrotnie dodały im też siły i zmobilizowały, by w sposób zorganizowany pomagać osobom w podobnej sytuacji. Tak narodziła się inicjatywa stworzenia fundacji o imieniu ich zmarłego synka – Ernesta.

Działania Fundacji skoncentrowane są na różnych formach udzielania pomocy i wspierania kobiet oraz ich rodzin, właśnie w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Na co dzień udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego, zapewniamy dostęp do specjalistycznych konsultacji. Naszym celem jest również podnoszenie jakości opieki prenatalnej w Polsce.

Natura nie jest idealna, nie każda ciąża będzie kończyła się porodem zdrowego dziecka. Bez względu na to czy w ciąży dowiesz się, że Twoje dziecko jest chore, czy stracisz ciążę, czy doświadczysz porodu przedwczesnego, my chcemy Ci pomóc. Nasz zespół udziela wsparcia realizując hasło: Nie jesteś sama! Nie jesteś sam! Nie jesteście sami!

Poznaj nasz zespół

Założyciele fundacji

Nicole Sochacki-Wójcicka

Pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji. Na co dzień pracuje na Oddziale Położniczym Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprócz praktyki lekarskiej zajmuje się świadomą edukacją kobiet z zakresu ginekologii i trudności okołopołożniczych na blogu mamaginekolog.pl oraz na Instagramie @mamaginekolog.

Jakub Wójcicki

Pomysłodawca i współzałożyciel Fundacji. Czuwa nad jakością pracy i pomocy udzielanej przez Fundację. Przykłada dużą wagę do stosowania innowacyjnych metod udzielania wsparcia, dbając przy tym jednocześnie, aby pomoc trafiała do każdej osoby, która jej potrzebuje.

Rada fundacji

Karolina Zych-Rozpędowska

Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii. W ramach praktyki kardiologicznej zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób serca i naczyń krwionośnych. Szczególne doświadczenie posiada w ramach leczenia zaburzeń rytmu serca, choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego. Sprawuje funkcję członka Rady Fundacji.

Marcin Idziorek

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Członek Rady Fundacji. Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Fundacji.

Magdalena Sobiecka-Kowalczyk

Główna księgowa. W Fundacji odpowiedzialna jest za księgowość i finanse. Czuwa nad transparentnością i rzetelnością w realizowaniu wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości. Sprawuje również funkcję członka Rady Fundacji.

Zarząd

Agata Iwanow

Prezeska Zarządu Fundacji. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Fundacji odpowiedzialna jest za obsługę prawną, udziela wsparcia prawnego kobietom i ich rodzinom po stracie oraz w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Zajmuje się też współpracą ze szpitalami oraz personelem medycznym oddziałów ginekologiczno-położniczych w postępowaniu w przypadkach poronienia i martwego urodzenia.

Aleksandra Zaliwska

Wiceprezeska Zarządu Fundacji. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Fundacji odpowiedzialna jest za obsługę prawną, udziela wsparcia prawnego kobietom i ich rodzinom po stracie oraz w trudnych sytuacjach okołoporodowych.

Zespół Organizacyjny i Projektowy

Agnieszka Kraska

Z wykształcenia magister administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klienta. W pracy wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, aby osoby zgłaszające się do Fundacji otrzymały jak najszybszą pomoc i zostały otoczone najlepszą opieką. Na co dzień koordynuje kalendarz wizyt u wszystkich specjalistów, jednocześnie angażuje się w inne projekty.

Dagmara Opoczyńska-Świeżewska

Specjalistka zdrowia publicznego, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenia zawodowe zdobyła w Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Bliskie są jej tematy prowadzenia badań naukowych oraz wsparcie naukowców na różnych etapach ich pracy. W Fundacji odpowiada za projekty o charakterze naukowym i medycznym.

Katarzyna Mielcarek

Absolwentka Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej ze specjalizacją Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektem i zespołem zdobyte w międzynarodowej firmie. W Fundacji koordynuje prace Mobilnego Gabinetu, organizuje akcje społeczne i komercyjne. Odpowiada za kontakt z klientem biznesowym i grafik pracy Mobilnego Gabinetu.

Marta Szczęsna

Studentka administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W Fundacji czuwa nad techniczną stroną organizacji szkoleń i warsztatów. Zajmuje się również administracyjną obsługą biura, prowadzeniem kalendarza konsultacji oraz kontaktem z osobami zgłaszającymi się do Fundacji.

Karolina Siwa

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze specjalizacją Zarządzanie Technologią. Zdobyte doświadczenie podczas prowadzenia profilu marki oraz zamiłowanie do marketingu na co dzień wykorzystuje w swojej pracy. W Fundacji odpowiedzialna jest za tworzenie komunikacji w social mediach.

Zespół Psychologiczny

Inga Kloze

Psycholożka. Ukończyła Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS na kierunku psychologia. Zdobywała doświadczenie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych. Konsultantka Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Na co dzień w Fundacji dyżuruje na kanałach pomocowych, prowadzi konsultacje indywidualne, szkolenia dla kadry medycznej oraz angażuje się w inne projekty psychologiczne.

Zespół Prawny

Agata Iwanow

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Fundacji odpowiedzialna jest za obsługę prawną, udziela wsparcia prawnego kobietom i ich rodzinom po stracie oraz w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Zajmuje się też współpracą ze szpitalami oraz personelem medycznym oddziałów ginekologiczno-położniczych w postępowaniu w przypadkach poronienia i martwego urodzenia.

Aleksandra Zaliwska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Fundacji odpowiedzialna jest za obsługę prawną, udziela wsparcia prawnego kobietom i ich rodzinom po stracie oraz w trudnych sytuacjach okołoporodowych.

Zespół Terapeutów

Monika Buczek

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji. Od wielu lat zajmuje się wspieraniem rodzin w sytuacji choroby dziecka, a także wsparciem rodziców w żałobie. Doświadczenie, które ugruntowało jej kompetencje zdobyła podczas wsparcia udzielanego rodzinom. W Fundacji udziela pomocy, u której fundamentów leży wzmocnienie wsparcia i doświadczenie ulgi – poprzez podzielenie się z kimś swoimi trudnościami, pytaniami i dylematami.

Katarzyna Skorupska

Psycholożka, psychoterapeutka, interwentka kryzysowa, nauczycielka akademicka. Od 10 lat wspiera kobiety w kryzysach okołoporodowych. Prowadzi szkolenia w obszarze psychologii perinatalnej zarówno dla specjalistów, kadry medycznej, jak i różne działania psychoedukacyjne dla osób w okresie okołoporodowym. W Fundacji prowadzi spotkania indywidualne, grupy wsparcia, szkolenia i spotkania wspierające.

Karolina Dejko-Wańczyk

Psycholożka, psychoterapeutka, doktor nauk o zdrowiu. Pragnienie niesienia pomocy innym łączy z pasją naukową. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii w oparciu o mentalizację. Ukończyła kurs MBT (Mentalization-Based Psychotherapy) w Heidelbergu. Zajmuje się również warsztatami psychologicznymi w ramach szkoły rodzenia. W Fundacji prowadzi indywidualne konsultacje psychoterapeutyczne oraz konsultacje par.

Zespół Ginekologiczno-Położniczy

Daria Salloum

Lekarka rezydentka w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa w Uniwersyteckim Centrum Kobiety i Noworodka w Warszawie. Doktorantka Szkoły Doktorskiej WUM. Członkini Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. W Fundacji zajmuje się konsultacjami położniczo-ginekologicznymi.