Prawa Rodziców po poronieniu i martwym urodzeniu TUTAJ https://fundacjaernesta.pl/uprawnienia-i-swiadczenia-po-poronieniu-i-martwym-urodzeniu/

Poniżej niezbędne informacje dla rodziców, którym dziecko urodziło się żywe i zmarło na późniejszym etapie swojego życia (przed upływem 8 tygodni życia i po upływie 8 tygodnia życia).

Zgon dziecka w ciągu 8 tygodni po porodzie.
Przepisy prawa dają możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego (a dla kobiet na działalności gospodarczej zasiłku macierzyńskiego) w wymiarze 8 tygodni (tzw. połogowe) w przypadku zgonu dziecka, które nie ukończyło 8 tygodni życia, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu. Czyli urlop macierzyński z 20 tygodni skraca się do maksymalnie 8 tygodni. Wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru.

Zgon dziecka po upływie 8 tygodni po porodzie.
W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, Mama – ubezpieczona, zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego (a dla kobiet na działalności gospodarczej zasiłku macierzyńskiego) przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Także w tym przypadku, w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, kobieta zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego) w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek pogrzebowy.
Istnieje możliwość starania się o zasiłek pogrzebowy w kwocie do 4000zł. Można się o niego starać składając odpowiednie dokumenty w ZUS w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci dziecka, po której zasiłek przysługuje. Szczegółowe informacje TUTAJ https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy

Inne przysługujące urlopy.

  1. Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka w wymiarze dwóch dni, będzie
    przysługiwał obojgu Rodzicom dziecka (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z zastrzeżeniem, że Mamie – pod warunkiem nieprzebywania na urlopie
    macierzyńskim.
  2. Urlop okolicznościowy z tytułu zgonu i pogrzebu dziecka w wymiarze dwóch dni,
    będzie przysługiwał obojgu Rodzicom (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Jeśli pogrzeb odbędzie się na urlopie macierzyńskim – Mamie urlop ten co do zasady, nie będzie przysługiwał.

Katarzyna Łodygowska

https://matkaprawnik.pl

instagram: matka_prawnik