Uprawnienia i świadczenia po poronieniu i martwym urodzeniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, na szpitalu ciąży obowiązek udzielenia kobiecie wyczerpującej informacji na temat obowiązującego stanu prawnego, w szczególności wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy dotyczącego sytuacji, w jakiej się znalazła, jak również o możliwości pochówku.

O tym, jak powinna wyglądać opieka nad kobietą, która straciła dziecko w szpitalu?
https://fundacjaernesta.pl/jak-powinna-wygladac-opieka-nad-kobieta-ktora-straciladziecko-w-szpitalu/

Terminologia:
Poronienie – wydalenie lub wydobycie z ustroju matki, płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny
lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22.
tygodnia ciąży (21 tygodni i 7 dni).
Urodzenie martwe – całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli.

Zarówno termin poronienie, jak i urodzenie martwe, powinny być używane tylko na potrzeby sporządzenia dokumentacji medycznej.

Niżej opisane prawa dotyczą każdej ciąży bez względu na to, na którym etapie się
zakończyła.

O czym powinien poinformować szpital?

  1. O możliwościach pochówku. Bez względu na to, w którym tygodniu ciąży nastąpiła strata – to do Rodziców należy decyzja co się stanie z ciałem dziecka. Ciało można zabrać w celu jego pochowania lub pozostawić w szpitalu – będzie wtedy pochowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu/martwego urodzenia. Szpital będzie wymagał podpisania oświadczenia. Więcej informacji https://matkaprawnik.pl/sytuacja-prawna-kobiety-po-poronieniu-oraz-martwym-urodzeniu/
  2. O możliwości rejestracji dziecka/płodu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli nie ma
    możliwości poznania płci, należy ją ustalić poprzez wykonanie badań genetycznych (koszt ok. 400 zł).
  3. O prawie do zasiłku pogrzebowego w kwocie do 4000zł. Można się o niego starać
    składając odpowiednie dokumenty w ZUS w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci dziecka, po której zasiłek przysługuje. Szczegółowe informacje https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy
  4. O przysługującym urlopie macierzyńskim w wymiarze 8 tygodni. Wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru. Pracodawcę należy poinformować o chęci skorzystania z urlopu np. poprzez złożenie wniosku o urlop macierzyński oraz załączyć kopię karty martwego urodzenia. Urlop macierzyński liczony jest od dnia wystąpienia zdarzenia (poronienia/urodzenia martwego).
  5. O urlopie okolicznościowym z tytułu urodzenia dziecka w wymiarze dwóch dni, będzie przysługiwało obojgu Rodzicom dziecka (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z zastrzeżeniem, Mamie – pod warunkiem nieprzebywania na urlopie macierzyńskim.
  6. O urlopie okolicznościowym z tytułu zgonu i pogrzebu dziecka w wymiarze dwóch dni, będzie przysługiwało obojgu Rodzicom (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Jeśli pogrzeb odbędzie się na urlopie macierzyńskim – Mamie urlop ten co do zasady, nie będzie przysługiwał.

Katarzyna Łodygowska

https://matkaprawnik.pl

instagram: matka_prawnik

Dane fundacji

Marokańska 4H, 03-977 Warszawa
NIP: 1132999142
KRS: 0000789473
REGON: 38356065300000

Numer konta

Bank mBank
25 1140 2004 0000 3002 7902 9240
IBAN: PL25 1140 2004 0000 3002 7902 9240
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

FacebookInstagram
© 2019 Fundacja Medycyny Prenatalnej - im. Ernesta Wójcickiego
Projekt i wykonanie: Fiemastudio