Psychoterapia to specjalne spotkanie z psychoterapeutą w wyjątkowym momencie życia klienta/pacjenta. W sytuacji kiedy dotychczasowe zasoby przestają być mu wystarczające, a sposoby radzenia sobie nie są już dłużej skuteczne.

Może być nastawiona na leczenie zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, depresja poporodowa, na polepszanie jakości funkcjonowania psychicznego (polepszenie komunikacji z otoczeniem czy wzmocnienie pewności siebie), ale może mieć też charakter wspierania naturalnego potencjału.

Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty?

Podczas pierwszej sesji określasz powód, dla którego zgłosiłeś się na terapię, formułujesz jakie są Twoje potrzeby i oczekiwania, następnie wspólnie z terapeutą ustalasz plan dalszej pracy, czyli długość jej trwania, częstotliwość spotkań, zasady przerwanie i zakończenia terapii. Obie strony podejmują decyzję, czy chcą i mogą ze sobą pracować.

Pamiętaj, że specyfika relacji terapeutycznej, czyli tego co dzieje się między terapeutą a klientem/pacjentem sama w sobie jest lecząca. W procesie terapeutycznym terapeuta podąża za pacjentem/klientem, pomagając mu odkryć w sobie samym ważne dla niego treści.

Do tego należy dodać, że każdy z nurtów psychoterapeutycznych w inny sposób podchodzi do pracy z klientem/pacjentem, przy tym jednak pewne zasady są niezmienne. Do takich należy np. zachowanie tajemnicy zawodowej, czyli poufność informacji ujawnianych podczas terapii. Jedyną osobą, z którą terapeuta może rozmawiać o przebiegu terapii jest jego superwizor, a służy to polepszaniu jakości pracy specjalisty, lub profesjonalnych wymian doświadczeń z innymi terapeutami. W obu przypadkach nie są ujawniane dane osobowe klienta.

W zależności od nurtu, w którym pracuje terapeuta, osobistego stylu, ale przede wszystkim tego co dzieje się na sesji, możesz spodziewać się większej lub mniejszej aktywności z jego strony. I tak podczas sesji może on używać pytań, swobodnego dialogu, wykorzystywać rysunek, ruch, czy pracę ze snami, symptomami oraz relacjami. Może też zadawać zadania domowe lub dawać Ci narzędzia do pracy w domu, np. techniki relaksacji, konkretne ćwiczenia do stosowania w relacjach z innymi, obszary do refleksji itd.

Psychoterapia to wyjątkowa podróż, w którą wyrusza się często w momentach kryzysu, a które objęte należytą uwagą przekształcić się mogą w zmieniające życie doświadczenie. 

Różne podejścia do procesu psychoterapii

Wiesz już, że każdy psychoterapeuta pracuje trochę inaczej. Część różnic wynika z charakteru, osobowości, doświadczenia. Część jednak jest świadomie wybraną ścieżką teoretyczną. W psychoterapii jest wiele podejść lub nurtów, z których główne to:

  • poznawczo-behawioralny,
  • psychoanalityczny,
  • humanistyczny i integracyjny.

Łączy je jedno: w każdym z najważniejszym elementem terapeutycznym jest kształt relacji z pacjentem/klientem.

W Fundacji Ernesta wszyscy psychoterapeuci pracują uznanymi i sprawdzonymi technikami, zgodnie z zasadami evidence-based medicine.

Jakie czynniki mogą wpływać na relację podczas psychoterapii?

Bez względu na podejście, w jakim pracuje psychoterapeuta, pamiętaj, że podstawą podejmowanych przez niego oddziaływań i ich skuteczności jest relacja terapeutyczna. Relację terapeutyczną tworzą wzajemne uczucia i postawy między terapeutą a klientem/pacjentem, a także sposób ich wyrażania. 

Na relację terapeutyczną wpływają obie jej strony, zarówno terapeuta jak i pacjent/klient. Po stronie psychoterapeuty leży odpowiedzialność za stwarzanie bezpiecznych, pełnych zaufania i pozbawionych oceny warunków do tego, aby pacjent/klient mógł się otworzyć i być z nim szczery w rozmowie na temat siebie, swoich problemów, odbierania i przetwarzania rzeczywistości, w której żyje.

Umiejętności interpersonalne terapeuty, jego kompetencje nawiązywania i utrzymywania relacji są pewną podstawą. Niemniej jednak, po stronie pacjenta/klienta bardzo ważne jest to, aby chciał się otworzyć i zaangażować w proces terapii. Ważnymi elementami wpływającymi na relację i skuteczność psychoterapii jest gotowość i motywacja do zmiany.

Każda ze stron relacji terapeutycznej wnosi do niej także swoją osobowość, wartości i doświadczenie, te czynniki mają ogromny wpływ na relację. Oczywiście należy zaznaczyć, że to po stronie terapeuty leży obowiązek dbania o to, aby jego charakter, kompetencje zawodowe i osobiste nie wpływały na klienta i relację lub, jeśli stwarzają znaczne ograniczenie stanowiły punkt wyjścia do rozmowy i odesłania klienta do innego specjalisty.

Natomiast pewne cechy osobowości czy temperamentu samego terapeuty mogą okazać się dla Ciebie ważne, mogą Cię zachęcać lub zniechęcać do relacji (np. poziom aktywności, energiczność, żwawość).

Dla terapeuty ważne są cechy osobowości pacjenta/klienta, np. jego ekstrawersja i wcześniejsze przeżycia, w tym doświadczenia innych relacji, które mogą pomagać lub przeszkadzać w nawiązywaniu relacji z terapeutą. Jeśli na przykład będzie osobą raczej zamkniętą, mającą urazowe doświadczenia z wcześniejszych relacji, może wymagać więcej czasu i zaangażowania ze strony terapeuty na zbudowanie relacji opartej na zaufaniu. Wówczas istnieje też większe ryzyko zerwania relacji.

Ważnym czynnikiem wpływającym na takie relację są stosowane przez terapeutę strategie i interwencje, które mogą spotkać się z pozytywną lub obronną reakcją ze strony pacjenta/klienta. A także forma, w jaki sposób prowadzona jest terapia.

Pomijając jakże ważny element podejścia czy paradygmatu, w tym wypadku chodzi o medium kontaktu – czy jest to terapia prowadzona tradycyjnie, czy też on-line lub telefonicznie. Niektórzy klienci cenią sobie możliwość spotkania w sieci, ponieważ dzięki temu dostęp do terapeuty jest łatwiejszy lub szybszy (odległość od miejsca zamieszkania, czas dojazdu itp.), inni zaś nie wyobrażają sobie innej formy, jak klasyczny kontakt face-to-face w gabinecie. Ważne, aby mieć to na uwadze i dobrać właściwą dla siebie formę.

Gdzie otrzymasz specjalistyczną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego?

Wbrew pozorom nie musisz od razu kierować się na płatne konsultacje. W Polsce istnieje kilka rodzajów miejsc, w których możesz otrzymać specjalistyczną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego.

1.      Poradnia zdrowia psychicznego – odbędziesz konsultację z psychologiem lub psychiatrą. To opcja dla osób z zaburzeniami nastroju, lękowymi i innymi zaburzeniami. Dostępne są sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej.

2.      Ośrodek interwencji kryzysowej – to możliwość dla osób, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym z powodu doznania przemocy, świadkowania przemocy, osoby pokrzywdzone w wyniku wypadków i katastrof, osoby z myślami samobójczymi, osoby przeciążone psychicznie na skutek różnych problemów w ich życiu.

3.     Ośrodki odwykowe – oferują pomoc osobom z uzależnieniem, ze współuzależnieniem, z syndromem DDA, doświadczających przemocy domowej, rodziny osób uzależnionych.

4.     Kryzysowe telefony zaufania – doraźna pomoc dla osób, które nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem.

5.     Izby przyjęć przy szpitalnym oddziale psychiatrycznym – dla osób, które czują się bardzo źle psychicznie, z myślami samobójczymi. Zgłoszenie nie wymaga skierowania. Przyjęcie oznacza szybką poradę psychiatryczną i nie zawsze wiąże się z przyjęciem na oddział.

6.     Fundacje, stowarzyszenia – pomoc ukierunkowana na jakiś zakres trudności lub konkretny obszar życia.


Działania Fundacji Ernesta skoncentrowane są na różnych formach udzielania pomocy i wspierania kobiet oraz ich rodzin w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Na co dzień udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologicznego i prawnego, zapewniamy dostęp do specjalistycznych konsultacji. Naszym celem jest również podnoszenie jakości opieki prenatalnej w Polsce oraz edukacja w zakresie zdrowia psychicznego.

Live Chat

Napisz do nas

Telefon Wsparcia Psychologicznego
22 350 00 50 (wew. 1)

Poczta Wsparcia Psychologicznego

pomoc.psychologiczna@fundacjaernesta.pl