Poronienie, martwe urodzenie jest niezwykle trudną sytuacją zarówno dla kobiet, jak i dla ich rodzin. Kobiety nierzadko nie mają możliwości świadomego skoncentrowania się na procedurach prawnych związanych ze stratą ciąży. Ani na przysługujących im uprawnieniach czy na konieczności podjęcia odpowiednich działań, aby z tych uprawnień skorzystać. Pacjentki oczekują wówczas wsparcia ze strony personelu medycznego. Przede wszystkim, gdy znajdują się w tej sytuacji po raz pierwszy. Podczas części prawnej omówimy obowiązujące przepisy oraz ich praktyczne zastosowanie w stosunku do szpitali.  Szkolenie prowadzi radca prawny z Fundacji Ernesta.

Bezpośredni kontakt z pacjentką doświadczającą straty ciąży ma ogromne znaczenie i personel medyczny może bardzo często zabezpieczyć najważniejsze jej potrzeby. Jednak profesjonalnym wsparciem psychologicznym w takiej sytuacji zajmuje się osoba do tego uprawniona, np. psycholog. Dlatego niezwykle ważne jest, by pacjentka uzyskała informacje o formach takiej pomocy. Ważne, aby już w trakcie pobytu w szpitalu. Informowanie o możliwym wsparciu psychologicznym osoby przebywającej na oddziale oraz kierowanie jej do miejsc i specjalistów, gdzie takie profesjonalne wsparcie otrzyma. Pomoc, której może udzielić personel medyczny kobietom i ich rodzinom w tej trudnej sytuacji.

Podczas częściej psychologicznej przybliżymy specyfikę pracy z pacjentkami w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Zostanie także wyjaśnione z jakimi emocjami i zachowaniami może spotkać się personel medyczny oraz w jaki sposób warto reagować, aby jednocześnie świadczyć adekwatną pomoc pacjentkom, jak również dbać o swoje granice. Szkolenie prowadzone jest przez psycholożkę z Fundacji Ernesta.

SZKOLENIE

  • wtorek, 18.04.2023
  • 12:00 – 15:10
  • prowadzące: radca prawny Agata Iwanow, psycholożka Inga Kloze
  • szkolenie odbywa się w formie on-line poprzez platformę e-learningową ClickMeeting i jest bezpłatne
  • zapisy na szkolenie https://tiny.pl/wkjdn
  • link do szkolenia uczestnicy otrzymają mailem po zapisaniu na szkolenie
  • w razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu na adres mailowy: szkolenia@fundacjaernesta.pl