Na szkolenie dla personelu medycznego zgłosiło się ponad 400 osób

Każdego roku 40 tysięcy kobiet w Polsce roni ciążę, a około 1700 kobiet rodzi martwe dziecko. Misją naszej Fundacji jest podnoszenie jakości opieki nad pacjentką, która poroniła, doświadczyła martwego porodu. Na nasze bezpłatne szkolenie online dla personelu medycznego zapisało się ponad 400 osób. Dlatego też zaplanowaliśmy kolejne szkolenie już w kwietniu, aby dowiedzieć się więcej o terminie, zgłoś się na: szkolenia@fundacjaernesta.pl.

Trudne wydarzenia w naszym życiu można rozpatrywać w różnych kontekstach, np. społecznym, indywidualnym, prawnym, psychologicznym. Strata ciąży może być więc m.in. zdarzeniem medycznym, utratą dziecka, momentem traumatycznym dla rodziców. Sytuacją, w której brakuje społecznych skryptów lub wszystkim jednocześnie. To, co wydaje się najważniejsze w kontakcie na linii personel – pacjentka, to fakt, że po obu stronach tej relacji są ludzie. Ludzie, którzy mogą różnie reagować, przeżywać trudności i prosić o pomoc.

Uprawnienia po poronieniu martwym urodzeniu

Poronienie, martwe urodzenie jest niezwykle trudną sytuacją zarówno dla kobiet, jak i dla ich rodzin. Kobiety nierzadko nie mają możliwości świadomego skoncentrowania się na procedurach prawnych związanych ze stratą ciąży. Ani na przysługujących im uprawnieniach czy na konieczności podjęcia odpowiednich działań, aby z tych uprawnień skorzystać. Pacjentki oczekują wówczas wsparcia ze strony personelu medycznego. Przede wszystkim, gdy znajdują się w tej sytuacji po raz pierwszy. Podczas szkolenia omówimy obowiązujące przepisy oraz ich praktyczne zastosowanie w stosunku do szpitali.  Szkolenie prowadzi radca prawny z Fundacji Ernesta.

Komunikacja z pacjentką po poronieniu, martwym porodzie

Bezpośredni kontakt z pacjentką doświadczającą straty ciąży ma ogromne znaczenie i personel medyczny może bardzo często zabezpieczyć najważniejsze jej potrzeby. Jednak profesjonalnym wsparciem psychologicznym w takiej sytuacji zajmuje się osoba do tego uprawniona, np. psycholog. Dlatego niezwykle ważne jest, by pacjentka uzyskała informacje o formach takiej pomocy. Ważne, aby już w trakcie pobytu w szpitalu. Informowanie o możliwym wsparciu psychologicznym osoby przebywającej na oddziale oraz kierowanie jej do miejsc i specjalistów, gdzie takie profesjonalne wsparcie otrzyma. Pomoc, której może udzielić personel medyczny kobietom i ich rodzinom w tej trudnej sytuacji.

Podczas szkolenia przybliżymy specyfikę pracy z pacjentkami w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Zostanie także wyjaśnione z jakimi emocjami i zachowaniami może spotkać się personel medyczny oraz w jaki sposób warto reagować, aby jednocześnie świadczyć adekwatną pomoc pacjentkom, jak również dbać o swoje granice. Szkolenie prowadzone jest przez psycholożkę z Fundacji Ernesta.

Lekarze, pielęgniarki, położne – nie jesteście sami

Samotność, strach, zagubienie to emocje, które często przeżywają kobiety będące w szpitalu i doświadczające trudnych sytuacji okołoporodowych. Obok pacjentek jest również kadra medyczna – lekarze, położne, pielęgniarki to kobiety i mężczyźni, którzy codziennie mierzą się z dziesiątkami dramatów rozgrywających się na ich oczach. W Fundacji Ernesta wiemy i rozumiemy, jak trudna i obciążająca potrafi być Wasza praca. Dlatego chcemy podkreślić, że jesteśmy tutaj dla Was. Wasze emocje są ważne – jeśli potrzebujecie wsparcia – jesteśmy.

Więcej o emocjach kadry medycznej: Emocje kadry medycznej w kontakcie z pacjentką